FOTOCLUB SHOOT OISTERWIJK

Fotoclub SHOOT is een kleine groep fotografen die mèt elkaar proberen hun fotografische prestaties van jaar tot jaar te verbeteren in een amicale sfeer.

De club is thuis in Oisterwijk maar er zijn ook leden uit omliggende gemeenten

Alle leden hebben fotocursussen gevolgd, bijvoorbeeld bij creatief centrum De Krekul in Oisterwijk. Van daaruit is ook de club ontstaan. (Zie historie)

De club is aangesloten bij de fotobond, afdeling Westbrabant.

De clubavonden zijn 1 of 2 maal per maand in wijkcentrum De Waterhoef op dinsdagavond. De avonden worden ingevuld met het bespreken van foto’s rondom een thema, workshops door gastsprekers en werkgroepavonden. Kernwaarde is het plezier waarmee de leden samen aan fotografie doen.

Van tijd tot tijd organiseren wij een expositie. (Zie expositie)

Geïnteresseerden kunnen zich via de mail aanmelden om één of meerdere avonden mee te lopen.

 

Enkele foto’s van onze leden